ZARZĄDZENIE Nr 38/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Nabywa się w drodze nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn na rzecz Gminy Ostróda, drogi położone w miejscowości Morliny, oznaczone jako:
  - działka ew. Nr 4/76 o powierzchni 0,0414 ha,
  - działka ew. Nr 4/77 o powierzchni 0,0408 ha,
  - działka ew. Nr 4/78 o powierzchni 0,1185 ha,
  - działka ew. Nr 4/79 o powierzchni 0,1203 ha,
  - działka ew. Nr 4/80 o powierzchni 0,0266 ha,
  - działka ew. Nr 4/81 o powierzchni 0,1213 ha,
  - działka ew. Nr 4/82 o powierzchni 0,0628 ha,
  - działka ew. Nr 4/83 o powierzchni 0,4449 ha.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.03.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.03.2018, ostatnia aktualizacja: 29.03.2018, odsłon: 339


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927697
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości