Zarządzenie Nr 38/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
 
 Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.) oraz § 1-3 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 przyjętego uchwałą Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
 1) Cezary Wawrzyński - Przewodniczący Komisji Konkursowej,
 
 2) Waldemar Cieśluk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Konkursowej,
 
 3) Aneta Janowicz - Sekretarz Komisji Konkursowej,
 
 4) Magdalena Muraszko - Członek Komisji Konkursowej,
 
 5) Jacek Lorenc - Członek Komisji Konkursowej,
 
 6) Łukasz Wolf - Członek Komisji Konkursowej.
 
do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, zgodnie z ogłoszonymi w dniu 21 i 28 marca 2017 r. otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych, określonych w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
 § 2. Regulamin prac Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.04.2017r.
Osoba przekazująca: Aneta Janowicz

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.04.2017, ostatnia aktualizacja: 07.04.2017, odsłon: 698


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527119
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości