Zarządzenie Nr 38/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r.
 
Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 31/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok w § 5 skreśla się wyrazy: „i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.05.2014r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.05.2014, ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, odsłon: 783


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057609
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości