Zarządzenie Nr 38/05

Wójta Gminy Ostróda

Z dnia 29 czerwca 2005r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania za 2004r

 

      Na podstawie art. 53 ust l ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (DZ. U. Nr 76 z 2002 r póz. 694 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

 

      § 1. Zatwierdzam sprawozdanie   Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004r. Suma aktywów wynosi 8.723,11 zł a pasywów 8.723,11 zł.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 03.09.2005, ostatnia aktualizacja: 03.09.2005, odsłon: 732


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235948
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości