Zarządzenie Nr 37/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  18 marca 2016 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. , poz. 1502 z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.03.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
Załącznik do
Zarządzenia
 Nr 37/2016
Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 marca 2016 r.
 
Załącznik Nr 9
do Regulaminu Pracy
w Urzędzie Gminy
Ostróda
 
 
TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
Lp.
Stanowisko pracy
Rodzaj odzieży i obuwia ochronnego
Okres użyteczności
Środki ochrony indywidualnej
Uwagi
1.
Robotnik drogowy
i gospodarczy (prace interwencyjne
i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne )
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
1A.
Robotnik drogowy
i gospodarczy (prace interwencyjne
i roboty publiczne, prace społecznie użyteczne),wykonujący prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn
i innych urządzeń technicznych oraz prace budowlane
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Obuwie robocze
Rękawice robocze
Kurtka przeciwdeszczowa
Kask ochronny
 
Rękawice
 
Kombinezon ochronny
2 lata
1 rok
3 sezony
zimowe
3 lata
d/z
d/z
 
d/z
 
d/z
 
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
2.
Palacz c.o.
Rękawice brezentowe
Nakrycie głowy
Ubranie robocze
Obuwie robocze
d/z
2 lata
2 lata
2 lata
Okulary ochronne
Maska
 przeciwpyłowa
 
3.
Kierowca
Rękawice ochronne
Nakrycie głowy
Fartuch drelichowy
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
d/z
2 lata
2 lata
2 lata
3 sezony zimowe
 
 
 
 
-
 
4.
Archiwista, obsługa kserokopiarki
Fartuch roboczy
4 lata
 
-
 
5.
Sprzątaczka
Rękawice
Fartuch
Trzewiki profilaktyczne
Buty gumowe
Nakrycie głowy
d/z
1 rok
1 rok
 
3 lata
3 lata
Pas bezpieczeństwa do mycia okien
 
 
6.
Sprzątaczka zastępująca dozorcę-konserwatora
Rękawice
Nakrycie głowy
 
Buty gumowe
Fartuch
Obuwie profilaktyczne
Kurtka przeciwdeszczowa
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Kask ochronny
Kombinezon ochronny
Rękawice ochronne
d/z
3 lata (letnie)
  4 lata (zimowe)
3 lata
1 rok
1 rok
d/z
 
4 lata
4 sezony zimowe
 
d/z
d/z
d/z
 
 
 
-
 
7.
 
Dozorca-konserwator
Rękawice
Nakrycie głowy
(letnie, zimowe)
Buty gumowe
Fartuch drelichowy
Kurtka przeciwdeszczowa
Obuwie robocze
Kurtka ocieplana (kamizelka)
Kask ochronny
Kombinezon ochronny
Rękawice ochronne
d/z
3 lata
 
3 lata
2 lata
d/z
 
2 lata
3 sezony zimowe
 
d/z
d/z
d/z
 
 
 
-
 
8.
Pracownicy Referatów: RGP, GK, IRL
(praca w terenie)
 
 
 
Buty gumowe-ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa
 
 
 
3 lata
 
d/z
d/z
 
 
 
Kamizelka ostrzegawcza
(pracownik
ds. dróg)
 
 
 
 
 
9.
Kierownik Referatu IRL (praca w terenie)
Buty gumowe-ocieplane
Kurtka przeciwdeszczowa
Rękawice ochronne
Fartuch drelichowy
Kask ochronny
3 lata
d/z
 
 
d/z
d/z
d/z
 
-
 
10.
Opiekun dzieci
i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły
 
 
 
 
 
Kamizelka ostrzegawcza
 
11.
Pracownik
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Buty gumowe –ocieplane
Rękawice ochronne
Kurtka przeciwdeszczowa
 
 
3 lata
 
d/z
d/z
Kamizelka ostrzegawcza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.03.2016, ostatnia aktualizacja: 18.03.2016, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215814
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości