Zarządzenie Nr 37 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 czerwca 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiących własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonych numerami; 676/20 , 676/21, 676/22, 676/23, 676/24, 676/25.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.06.2008, ostatnia aktualizacja: 17.06.2008, odsłon: 952


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526821
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości