Zarządzenie Nr 37/05

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 28 czerwca 2005r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 / oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczone jako:

 

      1/ działka Nr 66 o powierzchni 0,3400ha, położona w obrębie i miejscowości Wysoka Wieś, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. działek 64/2, 64/3, 64/6, 70/4, 70/7, 70/8, 70/9

 

      2/ działka Nr 209/2 o powierzchni 0,3809 ha, położona w obrębie i miejscowości Glaznoty, zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej t.j. działek Nr 208, 210

 

      3/ działka Nr 166/64 o powierzchni 0,0380 ha, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, zbywana na poprawę zagospodarowania działki Nr 166/60.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 24.07.2005, ostatnia aktualizacja: 24.07.2005, odsłon: 744


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238433
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości