Zarządzenie Nr 37/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 kwietnia 2004r.

 

w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ulicy Świetlińskiej w Kajkowie”

 

      Na podstawie § 17 pkt.12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie, zmieniony Uchwałą Nr. X/100/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 kwietnia 1999r. i Uchwałą Nr XXXIV/278/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001 r. (Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 17 lipca 2001r.Nr 59 póz.961) oraz Zarządzeniem Nr. 90a/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 01 października 2003r. i Zarządzeniem Nr. 107/03 Wójta Gminy Ostróda z dnia 03 listopada 2003r., zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję się Komisję do odbioru zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika przy ulicy Świetlińskiej w Kajkowie.

 

      1. Jan Brzozowski - Przewodniczący;

 

      2. Zbigniew Tomczyk - Członek Komisji;

 

      3. Roman Szewczyk - Członek Komisji;

 

      4. Danuta Kucharczuk - Członek Komisji.

 

      § 2. Odbiór końcowy w/w zadnia ustalam na dzień 29 kwietnia 2004rr. godz, 9.00.

 

      § 3. Miejsce spotkania Komisji - parking przy stolarni w Kajkowie.

 

      § 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 20.06.2004, ostatnia aktualizacja: 20.06.2004, odsłon: 809


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679967
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości