Zarządzenie Nr 36/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 marca 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
1) Artur Lewartowski – przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
2) Łucja Fafińska – członek komisji, inspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
3) Agnieszka Szczekało – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
§ 2. Komisja przeprowadzi I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 166/58 o pow. 0,1074 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.03.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 23.03.2018, ostatnia aktualizacja: 23.03.2018, odsłon: 326


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907281
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości