Zarządzenie Nr 36/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 04 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
   
 2. Łucja Fafińska - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;
   
 3. Ewelina Ignaczewska- członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda.
     § 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych numerami:
 1. działka nr 675/10 o pow. 0,2182 ha;
   
 2. działka nr 675/31 o pow. 0,2377 ha;
   
 3. działka nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
     § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.04.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.04.2014, ostatnia aktualizacja: 06.04.2014, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622495
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości