Zarządzenie Nr 36/ 10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata(Dz. Urzęd. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 62, poz.1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Samborowo gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka Nr 369/24 o pow.120 m2, - pod drogę  gminną .

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2010, ostatnia aktualizacja: 01.04.2010, odsłon: 924


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238857
odsłon strony

Aktualnie mamy
63 gości