Zarządzenie Nr 36/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 39/100 części w nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 4/5 o pow. 1434 m2, położonej w obrębie i miejscowości Zajączki gm. Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 7 kwietnia 2004r. Rep. A Nr 3857/2004r. w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 18/4 - Notariusz Maria Smólska.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 968


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541157
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości