Zarządzenie Nr 36/ 07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25 kwietnia 2007r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62, poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów:

 

   - obrębu Mała Ruś, jako działki: nr nr 144/12, 144/33, 144/7 stanowiące drogi.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.06.2007, ostatnia aktualizacja: 19.06.2007, odsłon: 792


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219502
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości