Zarządzenie Nr 35/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 marca 2022 r.
 
w sprawie nabycia nieruchomości
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabywa się w drodze nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn na rzecz Gminy Ostróda działki ewidencyjne nr 38, nr 64, nr 69, nr 72/1, nr 72/2, nr 72/3, nr 113, nr 127 i nr 140 o łącznej powierzchni 0,4863 ha, położonych w obrębie Smykowo.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.03.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.03.2022, ostatnia aktualizacja: 14.03.2022, odsłon: 123


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786548
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości