Zarządzenie Nr 35/2016
Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 14 marca 2016 r.
 
w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności
 
    Na  podstawie  art. 39 ust. 7  ustawy z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty  (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) - Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Wyznaczam nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w następujących szkołach:
  1)  Szkoła Podstawowa w Brzydowie – Pani Danuta Karolak,
  2)  Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach -  Pani Dorota Łukasik,
  3)  Szkoła Podstawowa w Szyldaku - Pani Barbara Rajewska,
  4)  Szkoła Podstawowa w Zwierzewie - Pani Joanna Szymańska,
  5)  Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu - Pani  Anna Małecka,
  6)  Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie - Pani Jolanta Pruchniewska,
  7)  Zespół Szkół w Lipowie - Pani Beata Ciechanowicz,
  8)  Zespół Szkół w Pietrzwałdzie - Pani Katarzyna Wiszniewska,
  9)  Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie - Pani  Beata Kaczyńska,
 10) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie -  Pani  Marta Chmura-Banacka,
 11) Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach -  Pani Jadwiga Deorocka.
 
    § 2. Traci moc zarządzenie Nr 128/2015 Wójta Gminy Ostróda  z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności.
 
    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.03.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej
 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.03.2016, ostatnia aktualizacja: 14.03.2016, odsłon: 795


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219390
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości