Zarządzenie Nr 35/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06 czerwca 2005r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda”

 

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) -zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Jan Brzozowski - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Janina Roman - sekretarz;

 

      4. Marek Wydrzyński - członek;

 

      5. Danuta Kucharczuk - członek.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia..

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

data publikacji: 12.06.2005, ostatnia aktualizacja: 12.06.2005, odsłon: 749


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238493
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości