Zarządzenie Nr 34/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Brzydowie
 
Na podstawie art. 235 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Wójt Gminy Ostróda zarządza,
co następuje:
 
§ 1. Przedłużam Pani Beacie Kucharczuk powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzydowie na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.04.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.04.2017, ostatnia aktualizacja: 07.04.2017, odsłon: 596


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219113
odsłon strony

Aktualnie mamy
86 gości