Zarządzenie Nr 34/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie art.18 pkt.9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 16,poz.95 z późn.zm /, § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U nr 9,poz.30 z późn.zm/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Grażyna Pydyn - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda - działki Nr 327/15 i część działki Nr 325/2 w Starych Jabłonkach.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 866


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563935
odsłon strony

Aktualnie mamy
55 gości