Zarządzenie Nr 33/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 kwietnia 2014 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2014
 
     Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 594, z późn. zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 38/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich, z zastrzeżeniem ust. 2, pracowników Urzędu Gminy Ostróda - piątek, 2 maja 2014 r. - w zamian za święto przypadające w sobotę, 3 maja 2014 r.
 
     2. W dniu 2 maja 2014 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny, za wyjątkiem dyżuru pełnionego w zwykłych godzinach urzędowania w Referacie Organizacyjnym oraz Referacie Spraw Obywatelskich - w związku z procedurą wyborczą posłów do Parlamentu Europejskiego.
 
     § 2. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda - środa, 24 grudnia 2014 r. - w zamian za święto przypadające w sobotę, 1 listopada 2014 r.
 
     2. W dniu 24 grudnia 2014 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.04.2014r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.04.2014, ostatnia aktualizacja: 07.04.2014, odsłon: 862


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803073
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości