Zarządzenie Nr 33/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2010 r.

 

w sprawie przekazania Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie pomieszczeń w budynku położonym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przekazuje się Zakładowi Obsługi Komunalnej w Ostródzie do nieodpłatnego używania pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1, z przeznaczeniem na działalność statutową.

 

 2. Szczegółowy wykaz przekazywanych pomieszczeń, jak również zasady partycypacji przez Zakład w kosztach ich utrzymania określi stosowna umowa.

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.04.2010, ostatnia aktualizacja: 07.04.2010, odsłon: 725


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238453
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości