Zarządzenie Nr 33/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 kwietnia 2007r.

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 6 uchwały Nr 155/169/97 Zarządu Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 1997r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione grunty i budynki stanowiące mienie komunalne Gminy Ostróda Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

      § 1.1. Przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka 261 o pow. 5,0101 ha położonej w obrębie Kajkowo.

 

      2. Wydzierżawienie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Stowarzyszenia Działkowców „Aster” w Ostródzie, na okres 3 lat.

 

      § 2. Do wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości ustala się stawkę czynszu dzierżawnego za dany rok w wysokości 0,01 zł za m2.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.04.2007, ostatnia aktualizacja: 18.04.2007, odsłon: 797


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526996
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości