Zarządzenie Nr 33/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000 r. Nr 46, poz.543 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 339 o pow. 1721m2 oraz udziału do 1/10 części w działkach 311/2 i 335 położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 18 marca 2004r. Rep.”A” Nr 2801 /2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie - Notariusz Maria Smólska. Nieruchomość stanowi własność Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego „Martom - Traveland” sp. z o.o. w Olsztynie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 938


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526936
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości