Zarządzenie Nr 32/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
 
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostróda

 
     Na podstawie art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Ustala się termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda, zgodnie
z załącznikiem nr 1.
 
     § 2. Ustala się termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 Załącznik nr 1
 do Zarządzenia Nr 32/2017
 Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda
 
Lp.
Czynność
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7-21.04.2017 r.
16-19.05.2017 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24-28.04.2017 r.
23.05.2017 r.
3.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
8.05.2017 r.
31.05.2017 r.
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
11-12.05.2017 r.
2-3.06.2017 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
15.05.2017 r.
6.06.2017 r.
 
 
 
Załącznik nr 2
 do Zarządzenia Nr 32/2017
 Wójta Gminy Ostróda
 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda
 
Lp.
Czynność
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie uzupełniające
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
7-21.04.2017 r.
16-19.05.2017 r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
24-28.04.2017 r.
 
23.05.2017 r.
 
 
3.
 
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
8.05.2017 r.
31.05.2017 r.
 
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
11-12.05.2017 r.
2-3.06.2017 r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
15.05.2017 r.
6.06.2017 r.
 
 
Data przekazania do publikacji: 07.04.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.04.2017, ostatnia aktualizacja: 07.04.2017, odsłon: 695


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16568982
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości