Zarządzenie Nr 32/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 marca 2015r.
 
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
 
Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) – Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1.1. Dokonuje się podziału części rezerwy celowej w kwocie 21.000,00 zł.,
 
     2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu Gminy,
 
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 § 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:
 
  - Dochody -  61 792 078,53 zł. z tego:
                       dochody bieżące- 45.002.849,30 zł,
                       dochody majątkowe- 15.224.380,00 zł.
 
 
  - Wydatki    -  65 952 193,53 zł. Z tego:
                        wydatki bieżące – 44.950.818,30 zł,
                        wydatki majątkowe – 16.926.411,00 zł.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.03.2015r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 12.03.2015, ostatnia aktualizacja: 13.03.2015, odsłon: 684


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948239
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości