Zarządzenie Nr 32/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 marca 2010 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

Na podstawie § 1 pkt 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż

3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka Nr 80/13 o pow. 2092 m2, - pod drogę gminną.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zdzisława Michałowicz
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.03.2010, ostatnia aktualizacja: 26.03.2010, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214718
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości