Zarządzenie Nr 32/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 kwietnia 2007r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r.Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, stanowiącą własność Gminy Ostróda według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 23/4 o pow. 0,0357 ha, położoną w obrębie i miejscowości Kajkowo. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny Nr 8A o pow. uż. 34,2 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 10,6 m2.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.04.2007, ostatnia aktualizacja: 19.04.2007, odsłon: 871


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563808
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości