Zarządzenie Nr 32/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 maja 2005r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 pkt.1 i pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Grażyna Pydyn - Przewodniczący komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczonych:

 

   - obręb Pietrzwałd działka Nr 215/2;

 

   - obręb Tyrowo działka Nr 331/2;

 

   - obręb Samborowo działki od Nr 676/26 - do Nr 676/37.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 12.06.2005, ostatnia aktualizacja: 12.06.2005, odsłon: 779


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214560
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości