Zarządzenie Nr 3/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 stycznia 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy - druków ścisłego zarachowania niewykorzystanych do 28 lutego 2015 r. na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Ostróda
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2016 r. poz. 391 z późn. zm) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Powołuje się komisję do spraw brakowania formularzy - druków ścisłego zarachowania niewykorzystanych do 28 lutego 2015 r. na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Ostróda, które zostały zniszczone lub uszkodzone w procesach wydawania dowodów osobistych w latach 2001-2015, w następującym składzie:
  1. Beata Czerkas - Przewodnicząca komisji;
  2. Katarzyna Grzeluk – Członek komisji;
  3. Magdalena Makrucka – Członek komisji.
 
 § 2. Czynności związane z brakowaniem formularzy - druków, o których mowa w § 1. należy przeprowadzić do dnia 26 stycznia 2017 r.
 
 § 3. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządzi protokół zniszczenia formularzy - druków ścisłego zarachowania w dwóch egzemplarzach oraz plik elektroniczny excel, zawierający wykaz wszystkich wybrakowanych formularzy - druków ścisłego zarachowania.
 
 § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej komisji.
 
 § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.01.2017r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.01.2017, ostatnia aktualizacja: 27.01.2017, odsłon: 594


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219467
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości