Zarządzenie Nr 3/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 stycznia 2016r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.
 
    Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2016 rok, zarządzam co następuje:
 
   § 1. Przekazuję, niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy: 
 1. Małgorzata Gajewska- Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika  w Samborowie,
 1. Elżbieta Ciechanowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie,
 1. Maciej Fryczyński –Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie,
 1. Bożena Bohdziewicz- Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie,
 1. Grażyna Lipińska- Dyrektor Gimnazjum  im. Żołnierza Polskiego w Durągu,
 1. Elżbieta Okrucińska- Dyrektor Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Ostródzie,
 1. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 1. Iwona Murzyn- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  w Starych Jabłonkach,
 1. Robert Pestkowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku,
 1. Elżbieta Jaglińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie,
 1. Katarzyna Wrzesińska- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie,
 1. Elżbieta Mral- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach, 
 1. Danuta Niemanowska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 1. Jan Ignaczewski- Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.01.2016r.
Osoba przekazująca: Monika Klimowska
 
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2016, ostatnia aktualizacja: 08.01.2016, odsłon: 706


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219523
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości