Zarządzenie Nr 3/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 stycznia 2014 r.
 
w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań.
 
Na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XLVII/279/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok, zarządzam co następuje:
 
§ 1. Przekazuję, niżej wymienionym dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:
 
1. Grażyna Lipińska- Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
2. Elżbieta Okrucińska- Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
3. Maciej Fryczyński – p. o. Dyrektor Gimnazjum w Pietrzwałdzie
 
4. Elżbieta Jaglińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
5. Iwona Murzyn- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
6. Robert Pestkowski- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
7. Bożena Biesiekirska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie
 
8. Beata Kucharczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
9. Katarzyna Wrzesińska- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
  10. Elżbieta Mral- Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
  11. Bożena Bohdziewicz- Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie
 
  12. Anna Pasiecznik- Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
  13. Małgorzata Gajewska- Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
  14. Danuta Niemanowska- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
  15. Jan Ignaczewski- Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 08.01.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2014, ostatnia aktualizacja: 08.01.2014, odsłon: 855


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622506
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości