Zarządzenie Nr 31/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 3 marca 2016 r.
 
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 
     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Wyznacza się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.03.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.03.2016, ostatnia aktualizacja: 04.03.2016, odsłon: 768


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215775
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości