Zarządzenie Nr 31/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 marca 2011r.

 

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2011"

 

 

     Na podstawie § 11 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 118/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

     §1. Powołuje się Komisję do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna Wieś 2011” w następującym składzie:

 

     1. Zofia Stankiewicz - Przewodniczący;

 

     2. Ewelina Ignaczewska - Zastępca Przewodniczącego;

 

     3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

     4. Aneta Janowicz - Członek;

 

     5. Andrzej Bartnicki - Członek.

 

   § 2. I lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości, ocenę stanu aktualnego oraz propozycji rozwoju wsi Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w pierwszym tygodniu maja 2011r.

II lustrację zgłoszonych do konkursu miejscowości i ocenę realizacji proponowanych w I lustracji działań na rzecz rozwoju miejscowości Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi w ostatnim tygodniu sierpnia 2011r.

 

     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.04.2011, ostatnia aktualizacja: 01.04.2011, odsłon: 917


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569286
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości