Zarządzenie Nr 31/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 maja 2004 r.

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art.40 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm) w celu przeprowadzenia Gminnego Konkursu „W Krainie Andersena” z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

 

1. Janina Roman - przewodnicząca;

 

2. Justyna Kuźmiak - sekretarz;

 

3. Ewa Brzostowska - członek;

 

4. Iwona Murzyn - członek;

 

5. Alina Pietrucha - członek.

 

§ 2. Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi Gminny Konkurs „W Krainie Andersena” w dwóch etapach:

 

I etap - 13 maja br., ocena prac plastycznych;

 

II etap - 18 maja br., finał wiedzy o twórczości Andersena.

 

§ 3. Komisja dokona oceny prac i sporządzi protokół.

 

§ 4. Komisja rozwiązuje się z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 12.06.2005, ostatnia aktualizacja: 12.06.2005, odsłon: 789


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238847
odsłon strony

Aktualnie mamy
64 gości