Zarządzenie Nr 31/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2004 r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Wałdowo 6

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wymiany pokrycia dachu na budynku mieszkalnym Wałdowo 6 powołuję komisję przetargową w składzie:

     

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Sekretarz - Marek Wydrzyński;

 

      4. Członek - Krzysztof Ruczyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 852


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563555
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości