Zarządzenie Nr 31/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia  28 lutego 2022 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się przeznaczyć do oddania w użyczenie na czas określony, tj. od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku:
1) grunt, o powierzchni 1,4577 ha, stanowiący część działki ew. Nr 48/1, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 1,9077 ha;
2) grunt działki ew. Nr 49/3, położonej w obrębie Wygoda, o pow. 0,2382 ha;
3) budynek byłej szkoły, o numerze porządkowym 10, zlokalizowany w miejscowości Wygoda na dz. ew. Nr 48/1, 49/3, obręb Wygoda;
4) budynek gospodarczy położony na dz. ew. Nr 49/3, obręb Wygoda
w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2022
Osoba przekazująca: Magda Chocian

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2022, ostatnia aktualizacja: 01.03.2022, odsłon: 119


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788733
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości