Zarządzenie nr 3/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 stycznia 2007r.

 

w sprawie powołania zespołu d/s przygotowania założeń do rocznego programu i zasad współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz wypracowania najskuteczniejszych form tej współpracy w roku 2007.

 

      Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda nadanego Zarządzeniem Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda a z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

      § 1. Powołuje się zespół d/s, przygotowania założeń do rocznego programu i zasad współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz wypracowania najskuteczniejszych form tej współpracy w roku 2007,zwanym dalej zespołem w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący - koordynator;

 

      2. Maria Andrychowska -z-ca przewodniczącego;

 

      3. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

      4. Magdalena Wajdyk - członek;

 

      5. Elżbieta Koziej - członek;

 

      6. Waldemar Cieśluk - członek;

 

      7. Władysław Jankiewicz - członek;

 

      8. Krzysztof Ruczyński - członek.

 

      § 2.1. Zespół przedkładać będzie wypracowane przez siebie rozwiązania Wójtowi na bieżąco.

 

      2. Założenia do rocznego programu i zasad współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zostanie przedstawiony najpóźniej do dnia 23 lutego 2007r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Andrzej Pęziński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2007, ostatnia aktualizacja: 05.01.2007, odsłon: 760


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214585
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości