Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2017r.
 
 w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:
,, Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z pózn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 na zadanie ,, Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” powołuje się komisję przetargową w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Ewa Malinowska;
     2) Członek – Magdalena Muraszko;
     3) Członek – Joanna Burcon;
     4) Członek – Danuta Kucharczuk;
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
§ 2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.03.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.03.2017, ostatnia aktualizacja: 27.04.2017, odsłon: 711


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569098
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości