Zarządzenie Nr 30/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 17 marca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych i podróży służbowych na obszarze gminy Ostróda.

 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobie dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Ustalam następujące stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych oraz do podróży służbowych odbywanych na terenie gminy Ostróda.

 

1/ 0,5200 - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900cm3

 

2/ 0,8300 - dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3

 

3/ 0,2300 -dla motocykla

 

4/ 0,1300 -dla motoroweru.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 119/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy używanych przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.03.2010, ostatnia aktualizacja: 18.03.2010, odsłon: 814


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15218967
odsłon strony

Aktualnie mamy
82 gości