Zarządzenie nr 30/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 maja 2008r.

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Idzbarku

 

      Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002r Nr 76 poz. 694/ zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Idzbarku powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu zdawczo - odbiorczego w następującym składzie:

 

      1. Janina Roman - Przewodnicząca Komisji,

 

      2. Elżbieta Brodecka - Zastępca przewodniczącego,

 

      3. Ewelina Pisarkiewicz - Sekretarz,

 

      4. Marek Wydrzyński - członek,

 

      5. Anna Mielańczuk - członek.

 

      § 2. Prace komisji inwentaryzacyjnej będą trwały w terminie od 16.05.2008r. do 31.08.2008r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.05.2008, ostatnia aktualizacja: 10.06.2008, odsłon: 900


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527046
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości