Zarządzenie nr 30/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 marca 2004 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie" oraz określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji.

 

      Na podst. art. 19 ust. 2, art. 21, ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje.

 

      § 1. Powołuję komisję do przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Wykonanie dokumentacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie", w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji;

 

      2. Jan Brzozowski - Zastępca Przewodniczącego;

 

      3. Roman Szewczyk - Sekretarz;

 

      4. Danuta Kucharczuk - Członek Komisji;

 

      5. Artur Lewartowski - Członek Komisji.

 

      § 2. Organizację, tryb pracy, zakres obowiązków członków komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwila dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 815


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070479
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości