Zarządzenie Nr 3 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 4 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie § 8 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Jadwiga Soboczyńska -członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Monika Kobiałka - członek komisji, insp. Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, według katastru nieruchomości oznaczonych Nr 41/3 i 41/4 wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 /droga/, położonych w obrębie i miejscowości Szyldak, stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2008, ostatnia aktualizacja: 07.01.2008, odsłon: 932


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16527120
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości