Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

  1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, kierownik Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

  1.  Beata Milewska-Piotrowska - członek komisji, pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych Urzędu Gminy Ostróda;

  1. Karolina Rybarkiewicz - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

     § 2. Komisja przeprowadzi III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie i miejscowości Smykowo, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych numerami:

  1. działka nr 15 o pow. 1,0700 ha;

  1. działka nr 16 o pow. 1,4300 ha.

     § 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 01.03.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.03.2016, ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, odsłon: 856


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215680
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości