Zarządzenie Nr 29/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 kwietnia 2007r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie „rozbudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w Grabinku„

 

      Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 06.164.1163 tekst jednolity / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie „rozbudowy zaplecza świetlicy wiejskiej w Grabinku” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      4. sekretarz - Magdalena Wajdyk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.04.2007, ostatnia aktualizacja: 11.04.2007, odsłon: 697


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235844
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości