Zarządzenie Nr 29/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 kwietnia 2005r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej, powierzenia czynności i nadania jej regulaminu pracy

 

      Na podstawie art. 21 ust 1 i 3 w związku z art. 19 ust.2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Ostróda " - w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

      3. Sekretarz Komisji - Artur Jabłonka;

 

      4. Członek Komisji - Teresa Ołowska.

 

      § 2. Powierzam komisji dokonanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 4. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.05.2005, ostatnia aktualizacja: 11.05.2005, odsłon: 720


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214800
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości