Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 marca 2017 r.
 
w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy oraz dodatkowego dnia pracy w roku 2017
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 15 Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda – wtorek, 2 maja 2017 r.
 
2. W dniu 2 maja 2017 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny.
 
§ 2. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda – sobota, 20 maja 2017 r.
 
2. W dniu 20 maja 2017 r. Urząd Gminy Ostróda będzie czynny.
 
§ 3. 1. Wprowadza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Ostróda, do wyboru: wtorek, 31 października 2017 r. albo czwartek, 2 listopada 2017 r. – w zamian za święto przypadające w sobotę, 11 listopada 2017 r.
 
2. W dniach 31 października oraz 2 listopada 2017 r. Urząd Gminy Ostróda będzie czynny.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.03.2017r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.03.2017, ostatnia aktualizacja: 24.03.2017, odsłon: 680


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219465
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości