Zarządzenie Nr 28/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 marca 2010 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

§ 2. W skład komisji wchodzą:

 

1. Gustaw Marek Brzezin - Przewodniczący.

 

2. Andrzej Pęziński - Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Roman Szewczyk - Członek.

 

4. Elżbieta Kulesza - Sekretarz.

 

§ 3. Tryb przeprowadzenia egzaminu określa „Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych” wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 stycznia 2010 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                            

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.03.2010, ostatnia aktualizacja: 16.03.2010, odsłon: 739


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219009
odsłon strony

Aktualnie mamy
82 gości