Zarządzenie Nr 28/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 22 marca 2004 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, póz.543 z późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 7/4 o pow. 1830 m2 położonej w obrębie i miejscowości Ryn, - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 3 marca 2004r. Rep."A" Nr 669/2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność Pani Urszuli Waschelitz - Ziółkowskiej.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.04.2004, ostatnia aktualizacja: 28.04.2004, odsłon: 867


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057630
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości