Zarządzenie Nr 27/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 lutego 2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Ostróda”
 
       
     Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.  1129 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zadanie Wdrożenie e-usług dla mieszkańców Gminy Ostróda powołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
     1) Przewodniczący - Artur Jabłonka;
     2) z-ca przewodniczącego - Grzegorz Kastrau;
     3) Członek -  Beata Czerkas;
     4) Członek - Anna Płecha;
     5) Sekretarz - Kamil Klimowski.
   §2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w  sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Z up. Wójta Gminy
zastępca Wójta
Grzegorz Kastrau

 

Data przekazania do publikacji: 11.02.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.02.2022, ostatnia aktualizacja: 11.02.2022, odsłon: 106


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827921
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości