Zarządzenie Nr 27/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 marca 2014 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:
„Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami/, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego: „Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem” w następującym składzie:
 
  1) Krzysztof Ruczyński - przewodniczący komisji- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
      Urzędu Gminy Ostróda.
 
  2) Dariusz Małecki - członek komisji - przedstawiciel OSP Stare Jabłonki.
 
    § 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.03.2014r.
Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.03.2014, ostatnia aktualizacja: 28.03.2014, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622481
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości