Zarządzenie Nr 27/2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 marca 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

 

Na podstawie § 16 ust. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządzam co następuje:

 

§1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” w następującym składzie:

 

1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący;

 

2. Marta Romanowska - Sekretarz;

 

3. Aneta Janowicz - Członek;

 

4. Agnieszka Michalak- Członek;

 

5. Janusz Sadowski - Członek;

 

6. Kamil Ignaczewski - Członek.

 

   § 2. Komisja oceni i zweryfikuje istotność złożonych, w drodze konsultacji społecznych, propozycji zmian do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, podając ostateczną decyzję co do kształtu programu do publicznej wiadomości, umieszczając na stronie internetowej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.03.2010, ostatnia aktualizacja: 17.03.2010, odsłon: 793


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238834
odsłon strony

Aktualnie mamy
62 gości